Hi,在MixerBox上聽聽看 "陳雪凝 - 你的酒館對我打了烊 (Your Pub’s Closed to Me - by Sherly CHEN/Quán Rượu Của Anh Đóng Cửa Không Tiếp Em)♫" 吧! http://www.mixerbox.com/music/0/tHcOYfrSTdQ

Google 商店下載
Apple 商店下載